Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Zavod RS za zaposlovanje: Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2012

Predmet razpisa: Zavod RS za zaposlovanje je v četrtek, 8. 12. 2011, objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2012. Za javno povabilo je namenjenih okvirno 18.700.000,00 EUR, ponudbe pa lahko izvajalci javnih del že posredujejo na pristojne območne službe Zavoda RS za zaposlovanje.

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo neprofitni delodajalci, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Vrednost razpisa: 18.700.000,00 EUR

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj