Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Evropska mladinska fundacija (EYF): EYF Finančna podpora mladinskim projektom (za aktivnosti kategorije A in B, ki bodo potekale med 1. aprilom in 31. decembrom prihajajočega leta)

Predmet razpisa: EYF omogoča finančno podporo naslednjim tipom projektov, vodenih s strani mladinskih nevladnih organizacij ali mrež ter drugih nevladnih organizacij, ki delajo na področju mladinskega dela, povezanega z mladinsko politiko in delom Sveta Evrope:

• Kategorija A - mednarodna mladinska srečanja (seminarji, konference, delavnice, tabori, festivali);

• Kategorija B - druge mladinske aktivnosti, ki niso srečanja (študije, raziskovalni projekti, izdelava informacij in dokumentacije na področju mladine);

• Kategorija C - administracija mednarodnih nevladnih mladinskih organizacij ali mrež;

• Kategorija D - Pilotni projekti oz. mladinska srečanja ali aktivnosti, ki bodo prispevale k ciljem mladinske politike Sveta Evrope (vključno s kategorijo D-HRE: Human Rights Education).

Prijavni roki:

- 1. februar 2012 za aktivnosti kategorije C, ki bodo potekale v letu 2012;

- 1. april 2012 za aktivnosti kategorije A in B, ki bodo potekale med 1. januarjem in 30 junijem prihajajočega leta;

- 1. oktober 2012 za aktivnosti kategorije A in B, ki bodo potekale med 1. aprilom in 31. decembrom prihajajočega leta;

- Za aktivnosti kategorije D (pilotni projekti) ni posebej določenega prijavnega roka, prijavo projekta oz. aktivnosti pa je potrebno predložiti vsaj tri mesece pred začetkom izvajanja aktivnosti.

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo mednarodne mladinske nevladne organizacije ali mreže; nacionalne ali lokalne mladinske nevladne organizacije ali mreže; druge nevladne organizacije, ki delajo na področju mladinskega dela.

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj