Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Izvajalska agencija za izobraževanje, audiovizualno področje in kulturo: Razpis za prijavo interesa EACEA/07 za sestavo seznama strokovnjakov, zadolženih za pomoč Izvajalski agenciji za izobraževanje, audiovizualno področje in kulturo

Predmet razpisa: Izvajalska agencija za izobraževanje, audiovizualno področje in kulturo je objavila Razpis za prijavo interesa EACEA/07 za sestavo seznama strokovnjakov za pomoč Izvajalski agenciji v okviru vodenja programov Skupnosti na področjih izobraževanja, audiovizualnih medijev, kulture, mladine in državljanstva. Strokovnjaki bodo izbrani na podlagi naslednjih meril: — dokazana usposobljenost na področjih, ki se navezujejo na programe, — sposobnost opravljati delo v angleščini, francoščini ali nemščini, sposobnost pisanja v angleščini ali francoščini; od izbranih strokovnjakov se pričakuje priprava ocen v angleščini ali francoščini, — osnovno znanje na področju uporabe običajne programske opreme in zadostne izkušnje pri uporabi osebnih računalnikov za dostop do ocenjevalne(-ih) strani, prenos predlogov in ocenjevalnih obrazcev na osebni računalnik ter vnos, shranjevanje in pošiljanje preko spleta svojih ocen predlogov, poročil, izdelkov in/ali rezultatov projektov. Kot dodatna prednost se bodo štele izkušnje s področja vodenja transnacionalnih projektov in ocenjevanja programov in/ali projektov, znanje dodatnih jezikov in pa usposobljenost za izvajanje finančne in proračunske analize predlogov.

Upravičeni prijavitelji: Razpis je na splošno namenjen fizičnim osebam, ki so državljani držav, sodelujočih v programih, kar pomeni, da za različne programe veljajo posebna merila.

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj