Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

EACEA: Evropa za državljane (2007–2013): Akcija 2 – „Aktivna civilna družba v Evropi“, Ukrepa 1 in 2 – Strukturna podpora raziskovalnim organizacijam evropske javne politike in organizacijam civilne družbe na ravni EU (dotacija za poslovanje)

Predmet razpisa: Cilj ukrepa 1 – strukturna podpora raziskovalnim organizacijam evropske javne politike (možganskim trustom) – je podpreti delo raziskovalnih organizacij evropske javne politike, ki lahko ponudijo nove zamisli in razmišljanja o evropskih vprašanjih, aktivnem državljanstvu na evropski ravni in evropskih vrednotah.

Ukrep 2 – strukturna podpora organizacijam civilne družbe na ravni EU – bo organizacijam civilne družbe evropskih razsežnosti zagotovil zmogljivost in stabilnost za razvoj njihovih dejavnosti na evropski ravni. Njegov namen je prispevati k izoblikovanju strukturirane, skladne in aktivne civilne družbe na evropski ravni.

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo: Ukrep 1: raziskovalne organizacije evropske javne politike (možganski trusti). Ukrep 2: - organizacije civilne družbe na evropski ravni, ki spodbujajo aktivno evropsko državljanstvo: krovne organizacije, mreže, organizacije, ki izvajajo dejavnosti s pomembnim vplivom na Evropo; - organizacije civilne družbe, namenjene aktivnemu evropskemu spominjanju. Poleg tega morajo naslednje vrste organizacij izpolnjevati zahteve glede naslednjih geografskih območij: - evropske krovne organizacije in mreže morajo imeti članice v vsaj osmih državah, ki izpolnjujejo pogoje; - organizacije, ki izvajajo dejavnosti s pomembnim vplivom na Evropo, morajo biti dejavne v vsaj osmih drţavah, ki izpolnjujejo pogoje. To merilo se ne uporablja za možganske truste in organizacije civilne družbe, namenjene aktivnem evropskem spominjanju.

Zneski in deleži financiranja: Najvišja upravičena dotacija za projekt je 100 000 EUR. Dotacija ne sme preseči 80% upravičenih stroškov.

Trajanje projekta: 12 mesecev.

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj