Regijski NVO center

Arhiv razpisov

Območje:

Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja

Rok za prijavo 15. 1. 2019

več ›

Javni razpis za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim

Rok za prijavo 14. 1. 2019

več ›

Javni poziv za izbor javnih kulturnih programov na področjih kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti, ki jih bo v letih 2019-2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Rok za prijavo 15. 1. 2019

več ›

Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2019

Rok za prijavo 9. 1. 2019

več ›

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju glasbene umetnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija

Rok za prijavo 14. 1. 2019

več ›

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2019–2020 sofinancirala Republika Slovenija

Rok za prijavo 21. 1. 2019

več ›

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2019

Rok za prijavo 4. 1. 2019

več ›

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija

Rok za prijavo 21. 1. 2019

več ›

Javni razpis za izbor kulturnih projektov (delovnih štipendij) na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija

Rok za prijavo 21. 1. 2019

več ›

UN Women: Razpis za sofinanciranje projektov na področju preprečevanja nasilja nad ženskami in dekleti v državah v razvoju za leto 2019

Rok za prijavo 18. 1. 2019

več ›

1 2 3 4 53