Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2019

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje splošno izobraževalnih programov izobraževanja odraslih v šolskem letu 2018/19 in dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2019. Cilj javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in drugih ranljivih skupinah.

a) Študijski krožki: sofinancira se izvedba splošnih in bralnih študijskih krožkov, koordiniranih s strani Andragoškega centra Slovenije, izvedenih od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019.

b) Programi medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje: sofinancira se izvedba programov medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje, vključenih v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, izvedenih od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019.

c) Parada učenja – dan učečih se skupnosti: sofinancira se izvedba dejavnosti Parada učenja, izvedena na dan 15. 5. 2019.

d) Koordinacija podizvajalcev in prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja 2019: sofinancira se koordinacija TVU 2019, izvedena od 10. 5. 2019 do 30. 6. 2019.

e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih: sofinancira se izvedba naslednjih nalog, izvedenih od 1. 1. 2019 do 15. 11. 2019:
- organizacija strokovnih dogodkov oziroma srečanj,
- strokovno usposabljanje organizatorjev izobraževanja odraslih in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle,
- razvoj in izdaja strokovnih in učnih gradiv v podporo izvajanju neformalnih izobraževalnih programov za odrasle – za izobraževalce neformalnih izobraževalnih programov za odrasle ali udeležence v teh programih,
- mednarodno sodelovanje, ki prispeva k izpopolnjevanju znanja oziroma izmenjavi dobrih praks na področju neformalnega izobraževanja odraslih in dejavnosti v izobraževanju odraslih in
- analize stanja na področju izvajanja oziroma organiziranosti izobraževanja odraslih, katerih rezultat so predlogi za izboljšanje stanja na nacionalni oziroma lokalni ravni.

Upravičeni prijavitelji:
a) Študijski krožki

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih  ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu. Poleg tega morajo imeti mentorja študijskega krožka, ki ima potrdilo o usposobljenosti za vodjo ali mentorja študijskega krožka po programu ACS.

b) Programi medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih  ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu. Poleg tega morajo biti včlanjene v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje.

c) Parada učenja

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih  ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu, so seznanjene z zasnovo Parade učenja, so bile srednji ali velik koordinator TVU (2. ali 3. tarifni razred) v preteklem letu, so finančno zmožne izpeljati Parado učenja in imajo podporo lokalne skupnosti za izpeljavo Parade učenja.

d) Koordinacija TVU 2019

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih  ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu.

e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih

Na javni razpis se lahko prijavijo skupnosti javnih organizacij za izobraževanje odraslih, združenja pravnih oseb zasebnega prava s področja izobraževanja odraslih, organizacije, ki so v javnem interesu na področju izobraževanja odraslih oziroma zveze teh organizacij. Glavni namen delovanja vseh naštetih subjektov mora biti strokovno delo na področju izobraževanja odraslih na nacionalni ravni.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
1.400.000,00 EUR

Rok za oddajo predlogov: 9. 1. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj