Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov nevladnih organizacij za posebno varstvo vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja, z namenom in ciljem dopolnitve organizirane skrbi za vojne invalide in žrtve vojnega nasilja, osveščanja in kontinuitete delovanja nevladnih organizacij na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja.

Sofinancirani bodo programi:
- Program rehabilitacije in vključevanja invalidov v družbo na področju vojnih invalidov
- Program ohranjanja zgodovinskega izročila o okoliščinah in trpljenju žrtev vojnega nasilja na področju žrtev vojnega nasilja
- Program socialno - zdravstvenega varstva na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja

Upravičeni prijavitelji:
Nevladna organizacija mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- najmanj 2 leti pred objavo tega javnega razpisa je delovala v javnem interesu na področju vojnih invalidov ali na področju žrtev vojnega nasilja;
- ni vključena v zvezo ali združenje, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju vojnih invalidov ali na področju žrtev vojnega nasilja;
- ima izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni vsi prihodki in odhodki za redno delovanje;
- ni v postopku prenehanja ali izbrisa iz registra društev;
- ima izpolnjene vse pogodbene obveznosti po pogodbah o sofinanciranju programov društev, sklenjene z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: ministrstvo) v preteklih obdobjih.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
1.400.000,00 EUR

Rok za oddajo predlogov: 15. 1. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj