Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim

Predmet razpisa:
Predmet razpisa je financiranje programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture invalidskih organizacij senzorno oviranih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.

Področje razpisa:
- Ustvarjanje in razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter razvoj ustrezne tehnične infrastrukture.
- Prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi, prilagajanje in izdajanje zvočnih knjig ter prilagajanje in izdajanje knjig v znakovnem jeziku.

Upravičeni prijavitelji:
Za sofinanciranje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za sofinanciranje razvoja ustrezne tehnične infrastrukture za njihove potrebe se lahko prijavijo invalidske organizacije slepih in slabovidnih ter gluhih in naglušnih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
172.643,00 EUR.

Rok za oddajo predlogov: 14. 1. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj