Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2019–2020 sofinancirala Republika Slovenija

Predmet razpisa:
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v letih 2019–2020:
- Sklop 1: sofinanciranje vzdrževalnih del za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomenikov.
- Sklop 2: sofinanciranje izvedbe konservatorsko-restavratorskih posegov po Katalogu konservatorsko-restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini, poglavje Restavratorstvo (ZVKDS Restavratorski center, september 2003, dopolnitev junij 2007, julij 2010, januar 2017) na razglašenih kulturnih spomenikih.

Upravičeni prijavitelji:
Enota kulturne dediščine, na kateri bodo izvedeni posegi, mora biti razglašena za kulturni spomenik. Prijavitelj – upravičenec do sredstev razpisa - je lahko le (so)lastnik, njegov pooblaščenec ali upravljavec kulturnega spomenika z ustreznim dokazilom. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
1.400.000,00 EUR

Rok za oddajo predlogov: 21. 1. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj