Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija

Predmet razpisa:
Predmet projektnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2019.

Ministrstvo na področju uprizoritvenih umetnosti razpisuje štiri podpodročja:
- Produkcija: so projekti, katerih premiera in postprodukcija bosta realizirani v letu 2019. Projekt v prijavi pomeni celoten načrtovani obseg realizacije produkcije s postprodukcijo projekta (premiera v Sloveniji v letu 2019 s ponovitvami in gostovanji v Sloveniji in tujini v letu 2019).
- Prvi avtorski projekt: prvi avtorski projekt je neposredna podpora za ustvarjalno delo samozaposlenih v kulturi in omogočanje kvalitetne umetniške produkcije na področju uprizoritvenih umetnosti. Je projekt avtorja, ki še ni prijavil projekta, ki je bil sofinanciran na področju uprizoritvene umetnosti iz proračuna Republike Slovenije, namenjenega za kulturo. Projekt je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena avtorska celota in bo prvič izveden v letu 2019.
- Prvi projekt producenta: prvi projekt producenta je neposredna podpora za ustvarjalno delo NVO in samozaposlenih v kulturi in omogočanje kvalitetne umetniške produkcije na področju uprizoritvenih umetnosti. Je projekt producenta, čigar projekti še niso bili sofinancirani na področju uprizoritvenih umetnosti iz proračuna Republike Slovenije, namenjenega za kulturo, in bo prvič izveden v letu 2019.
- Postprodukcija: postprodukcija zajema celoten načrtovani obseg realizacije postprodukcije (ponovitve in gostovanja v letu 2019) projektov, premierno izvedenih do vključno 31. 12. 2018

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo:
- nevladne kulturne organizacije, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2018-2021 oziroma katerih prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-18-21;
- javni zavodi na področju kulture, ki v letu 2018 s strani Ministrstva niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2019;
- ter samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na razpisnem področju uprizoritvenih umetnosti.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
184.546 EUR

Rok za oddajo predlogov:  21. 1. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj