Regijski NVO center

Arhiv razpisov

Območje:

Horizon Prize – Low Carbon Energy Inducement Prizes 2016

Rok prijave: 3. 4. 2019

več ›

Štipendije za program Fulbright za leto 2017 (209. JR)

Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 28. 9. 2018

več ›

Horizon 2020: Innovative Medicines Initiative (JTI-IMI2)

Rok prijave: 15. 3. 2018

več ›

Program Erasmus+: Razpis za zbiranje predlogov 2017 – EAC/A03/2016

Rok prijave: odvisen od področja

več ›

Horizon 2020: FET Proactive – High Performance Computing

Rok prijave: 26. 9. 2017, do 17. ure

več ›

Horizon 2020: Calls for proposals for ERC Proof of Concept Grant

Roki prijave: 19. 1. 2017, 25. 4. 2017 in 5. 9. 2017.

več ›

Horizon 2020: Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens

Rok prijave: 25. 8. 2016 - 24. 8. 2017 (odvisno od področja prijave)

več ›

Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)

Rok prijave: javni razpis je odprt do preklica oz. do objave novega javnega razpisa

več ›

Creative Europe - MEDIA Sub-programme: Distribution Selective Scheme – Support for the transnational distribution of European Films 2017 (EACEA/19/2016)

Rok prijave: 14. 6. 2017

več ›

Javno povabilo: Uposabljanje na delovnem mestu – mladi

Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do 31. 5. 2017

več ›

1 2 3 4 67