Regijski NVO center

Javno povabilo: Uposabljanje na delovnem mestu – mladi

Predmet razpisa: 

Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije za 2.291 brezposelnih mladih. Za leti 2016 in 2017 je na voljo 4,4 milijonov EUR.

V usposabljanje na delovnem mestu bo Zavod vključeval brezposelne osebe, stare do 29 let oziroma mlajše od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na ZRSZ. Prednost pri vključevanju bodo imeli dolgotrajno brezposelni mladi, ki so v evidenci brezposelnih prijavljeni najmanj eno leto.

Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 31. 5. 2017.


Upravičeni prijavitelj:

Na javnem povabilu lahko kandidira delodajalec, ki je pravna ali fizična oseba, vpisana v Poslovni register Slovenije, ter izpolnjuje druge pogoje javnega povabila.


Vrednost razpisa:
4.400.000 EUR


Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do 31. 5. 2017

Vir CNVOS.

‹ nazaj