Regijski NVO center

Creative Europe - MEDIA Sub-programme: Distribution Selective Scheme – Support for the transnational distribution of European Films 2017 (EACEA/19/2016)

Predmet razpisa: 

V okviru podprograma Media programa Ustvarjalna Evropa je objavljen javni razpis, v okviru katerega bodo sofinancirane kampanje za distribucijo upravičenih evropskih filmov, predložene v imenu upravičene skupine vsaj 7 distributerjev, ki jih usklajuje prodajni zastopnik filma.

Predloge je treba predložiti najpozneje 1. 12. 2016 in 14. 6. 2017.


Upravičeni prijavitelj:

Vložniki morajo biti evropski kinematografski distributerji, ki se ukvarjajo s trgovsko dejavnostjo, namenjeno seznanjanju širšega občinstva s filmom za njegovo prikazovanje v kinematografih, njihove dejavnosti pa morajo prispevati k doseganju navedenih ciljev. Vložniki morajo imeti sedež v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, in neposredno ali z večinsko udeležbo v lasti državljanov teh sodelujočih držav.


Vrednost razpisa:
 9.750.000 EUR


Znesek in deleži financiranja:

Finančni prispevek bo izplačan kot pavšalni znesek, izračunan glede na število platen, na katerih bodo projekcije v prvem tednu predvajanja, in sicer med 2 800 EUR in 150 000 EUR.


Rok prijave:
14. 6. 2017

Vir CNVOS.

‹ nazaj