Regijski NVO center

Štipendije za program Fulbright za leto 2017 (209. JR)

Predmet razpisa: Predmet razpisa je štipendiranje slovenskih državljanov za gostovanje v ZDA ter ameriških državljanov v RS na podlagi predhodne potrditve kandidatov s strani pristojnega organa v ZDA.

Upravičeni prijavitelji: Prijavitelji morajo za pridobitev sredstev za gostovanje izpolnjevati naslednje pogoje: - državljanstvo države pošiljateljice, - odobreno gostovanje v državi gostiteljici v okviru programa Fulbright generacije 2017 s strani pristojnega organa v ZDA.

Vrednost razpisa: 200.000 EUR

Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 28. 9. 2018.

Več informacij o razpisu dobite tukaj. 

‹ nazaj