Regijski NVO center

Program Erasmus+: Razpis za zbiranje predlogov 2017 – EAC/A03/2016

Predmet razpisa: 

Evropska komisija je 20. oktobra objavila razpis za zbiranje predlogov za izvajanje programa za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport Erasmus+ za leto 2017. V prihodnjem letu bo na voljo 2 157,1 milijona EUR, kar je 13 % več sredstev kot leta 2016.

Ta razpis za zbiranje predlogov se nanaša na naslednje ukrepe programa Erasmus+:

Ključni ukrep 1
Mobilnost posameznikov na področju izobraževanja in usposabljanja (rok prijave: 2. februar 2017)
Mobilnost posameznikov na področju mladine (rok prijave: 2. februar 2017)
Mobilnost posameznikov na področju mladine (rok prijave: 26. april 2017)
Mobilnost posameznikov na področju mladine (rok prijave: 4. oktober 2017)
Strateški projekti EVS (rok prijave: 26. april 2017)
Dogodki velikega obsega evropske prostovoljske službe (rok prijave: 5. april 2017)
Skupni magistrski študij Erasmus Mundus (rok prijave: 16. februar 2017)

Ključni ukrep 2
Strateška partnerstva na področju izobraževanja in usposabljanja (rok prijave: 29. marec 2017)
Strateška partnerstva na področju mladine (rok prijave: 2. februar 2017)
Strateška partnerstva na področju mladine (rok prijave: 26. april 2017)
Strateška partnerstva na področju mladine (rok prijave: 4. oktober 2017)
Koalicije znanja (rok prijave: 28. februar 2017)
Krepitev zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja (rok prijave: 9. februar 2017)
Krepitev zmogljivosti na področju mladine (rok prijave: 8. marec 2017)

Ključni ukrep 3
Srečanje mladih z oblikovalci mladinskih politik (roki prijave: 2. februar 2017, 26. april 2017, 4. oktober 2017)

Ukrepi Jean Monnet
Katedre, moduli, centri odličnosti, podpora združenjem, mreže, projekti (rok prijave: 23. februar 2017)

Ukrepi na področju športa
Partnerska sodelovanja (rok prijave: 6. april 2017)
Mala partnerska sodelovanja (rok prijave: 6. april 2017)
Neprofitne evropske športne prireditve (rok prijave: 6. april 2017)


Upravičeni prijavitelj:

Za financiranje v okviru programa Erasmus+ se lahko prijavi kateri koli javni ali zasebni subjekt, ki je dejaven na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Poleg tega lahko skupine mladih, ki so dejavni v mladinskem delu, ne pa nujno v okviru mladinske organizacije, zaprosijo za financiranje za učno mobilnost mladih in mladinskih delavcev ter za strateška partnerstva na področju mladine. Naslednje države Programa lahko v celoti sodelujejo v vseh ukrepih programa Erasmus+: 28 držav članic Evropske unije, države Efte/EGP: Islandija, Lihtenštajn in Norveška, države kandidatke EU: Turčija in nekdanja jugoslovanska republika Makedonija. Poleg tega so nekateri ukrepi programa Erasmus+ na voljo tudi organizacijam iz partnerskih držav. Za nadaljnje podrobnosti o načinih sodelovanja glej Vodnik za prijavitelje Erasmus+.


Vrednost razpisa:
2.157.100.000 EUR


Rok prijave:
odvisen od področja

Vir CNVOS.

‹ nazaj