Regijski NVO center

Horizon 2020: Calls for proposals for ERC Proof of Concept Grant

Predmet razpisa: 

V okviru prednostne naloge »odlična znanost« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavljena najava razpisa za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2017.

Upravičeni prijavitelj:

(a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;

(b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Roki prijave:

19. 1. 2017, 25. 4. 2017 in 5. 9. 2017.

Vir CNVOS.

‹ nazaj