Regijski NVO center

Horizon 2020: FET Proactive – High Performance Computing

Predmet razpisa: 

V okviru prednostne naloge »odlična znanost« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavljen javni razpis na področju spodbujanja radikalnih novih tehnologij, pri čemer se ta razpis nanaša na steber FET Proactive, ki odpira pozive za številne visoko tvegane in potencialno visoke inovativne teme. Predstavlja korak stran od sodelovanja med majhnim številom raziskovalcev in korak k grozdu projektov, od katerih vsak obravnava vidike raziskovalne teme in si izmenjuje rezultate.

Tema razpisov: High Performance Computing

Oznaka razpisa: H2020-FETHPC-2016-2017


Upravičeni prijavitelj:

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.


Vrednost razpisa:
85.000.000 EUR


Rok prijave:
26. 9. 2017, do 17. ure

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj