Regijski NVO center

Horizon 2020: Innovative Medicines Initiative (JTI-IMI2)

Predmet razpisa: 

V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavljen javni razpis za sofinanciranje razvojnih in raziskovalnih projektov s področja zdravstva, pri čemer je ta razpis osredotočen na ebolo in druge hemoragične mrzlice.

Oznaka razpisa: H2020-JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE

Upravičeni prijavitelji: Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Rok prijave: Razpis ima naslednje roke: 16.3.2016, 15.9.2016, 16.3.2017, 14.9.2017, 15.3.2018.

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

 

‹ nazaj