Regijski NVO center

Horizon Prize – Low Carbon Energy Inducement Prizes 2016

Predmet razpisa: 

Evropska komisija je 5. julija objavila razpis za tri nagrade v okviru programa Obzorje 2020 za spodbudo inovacijam in rešitvam na energetskem področju.

Nagrade v skupni vrednosti 3,25 milijona evrov bodo podeljene inovativnim projektom za prehod na sončno energijo v zgodovinskih stavbah in obnovljive vire energije v bolnišnicah ter razvoj proizvodov za zmanjšanje emisij s ponovno uporabo CO2. Kot še ob objavi razpisov sporočajo iz Predstavništva Komisije v Sloveniji, bodo tri denarne nagrade iz programa Obzorje 2020 prispevale k ciljem energetske unije in strateškega načrta za energetsko tehnologijo (načrt SET).
 
1.    Horizon prize for CO2 reuse (rok prijave: 3. april 2019) 

2.    Horizon prize for Integrated Photovoltaic System in European Protected Historic Urban districts (rok prijave: 26. september 2018) 

3.    Horizon prize for a Combined Heat and Power (CHP) Installation in a hospital using 100% Renewable Energy Sources (rok prijave: 3. april 2019)

OPOMBA: zgoraj navedeni rok prijave se nanaša na zaprtje zadnje od treh razpisanih nagrad!


Rok prijave: 3. 4. 2019

Vir CNVOS.

‹ nazaj