Regijski NVO center

Horizon 2020: Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens

Predmet razpisa: 

V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni javni razpis na temo »Varna družba – zaščita svobode in varnosti Evrope in njenih državljanov«.

Datum odprtja in rok prijave sta odvisna od področja, na katerega se prijavljate.

Oznaka razpisa: H2020-SEC-2016-2017

Upravičeni prijavitelji: Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

 

Rok prijave: 25. 8. 2016 - 24. 8. 2017  (odvisno od področja prijave).

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj