Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

EACEA: Evropa za državljane (2007–2013): Akcija 1 – Aktivni državljani za Evropo, Ukrep 1.1 – Srečanja državljanov v okviru pobratenja mest (dotacija za projekt)

Predmet razpisa: Cilj tega ukrepa so dejavnosti, ki vključujejo ali spodbujajo neposredne izmenjave med evropskimi državljani prek njihovega sodelovanja v dejavnostih pobratenja mest. Projekt mora vključevati občine iz vsaj dveh sodelujočih držav, od katerih je vsaj ena država članica EU. Projekt mora imeti vsaj 25 mednarodnih udeležencev, ki prihajajo iz povabljenih občin. Srečanje lahko traja največ 21 dni. Dotacije za srečanja državljanov pobratenih mest so namenjene sofinanciranju organizacijskih stroškov mesta gostitelja in potnih stroškov povabljenih udeležencev. Roki prijave: 15. 2., 1. 6., 1. 9. 2012.

Upravičeni prijavitelji: Prijavitelji in partnerji morajo biti: mesta/občine ali njihovi odbori za pobratenje ali druge nepridobitne organizacije, ki zastopajo lokalne organe. Opomba: eno mesto (tj. mesto, ki ga zastopa njegova občina, odbor za pobratenje ali nepridobitna organizacija) lahko prejme samo eno dotacijo na leto. Projekt mora vključevati občine iz vsaj dveh sodelujočih držav, od katerih je vsaj ena država članica EU.

Vrednost razpisa: 6.107.000,00 EUR

Zneski in deleži financiranja: Od 5.000,00 EUR do 25.000,00 EUR.

Trajanje projekta: Srečanje lahko traja največ 21 dni.

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj