Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije: Javni razpis sofinanciranja sodelovanja mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na tekmovanjih v tujini v letu 2011 (115. javni razpis)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje udeležbe mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na mednarodnih tekmovanjih iz znanja in raziskovanja v tujini, ki se začnejo med 1. marcem 2011 in 30. septembrom 2012.

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo javno veljavne srednješolske, višješolske in visokošolske izobraževalne ustanove, ki v Republiki Sloveniji izvajajo javno veljavne izobraževalne in študijske programe, raziskovalne institucije, strokovna ali druga primerljiva združenja in društva oziroma ustanove.

Vrednost razpisa: 150.000,00 EUR

Zneski in deleži financiranja: Sofinanciranje se dodeli za tekmovalca oziroma vsakega člana tekmovalne skupine ter največ dva mentorja. Za sofinanciranje je mogoče uveljavljati dva mentorja le, če se tekmovanja udeleži več kot 10 tekmovalcev, ki izpolnjujejo pogoje razpisa. Višina sofinanciranja na osebo se določi glede na državo, v kateri tekmovanje poteka.

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj