Regijski NVO center

Občina Trebnje: Javni poziv za izbiro organizatorjev in izvajalcev prireditev ˝Veseli december˝ 2021

JAVNI POZIV ZA IZBIRO ORGANIZATORJEV IN IZVAJALCEV PRIREDITEV ˝VESELI DECEMBER˝ 2021

Predmet javnega poziva je izbira organizatorjev in izvajalcev za prireditve ˝Veseli december 2021˝, ki vključuje:

Sklop 1:

a) Obisk Dobrega moža in obdarovanje otrok (možnosti: kratka animacija in dostava daril v naprej določenih lokacijah, po občini Trebnje otrokom po seznamu, in sicer 805 otrokom iz vseh krajevnih skupnosti občine Trebnje, v starosti 1-5 let. Obdarovanje je potrebno izvesti v času od 10. 12. 2021 do 30.12. 2021.

b) Okraševanje Mestnega parka v Trebnjem, ki poteka konec decembra in je izvedeno z izdelki, ki jih pripravijo lahko otroci in oskrbovanci varstveno-delovnega centra ter doma starejših. Materiale zagotovi izvajalec.

Sklop 2:

DARILO za predšolske otroke v starosti 1-5 let. Število otrok v letu 2021 je 805 (podatek na dan 8. 10. 2021). Vrednost financiranja je 13,60 EUR/darilo. Pri nabavi daril se priporoča, da se razdeli darila po starosti (1-3 let in 4-5 let), in izbere varno ter didaktično igračo. Obdarovanje poteka predvidoma v času od 10.12. 2021 do 30. 12. 2021 z obiskom Dobrega moža.

Sklop 3:

obdaritev ob "Miklavževanju« za otroke, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v občini Trebnje.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo: kulturna društva, zveze, skladi, humanitarne organizacije, zavodi ter verske skupnosti, registrirana za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva ali ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti v občini Trebnje, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja v občini Trebnje.

Rok in način predložitve vlog:

Vloge na javni poziv morajo biti predložene najkasneje do 27. 10. 2021 oziroma najkasneje zadnji dan tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje oziroma bile najkasneje zadnji dan tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke.

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

‹ nazaj