Regijski NVO center

Javni razpis Urada za enake možnosti za sofinanciranje projektov za leto 2009

Urad za enake možnosti je objavil javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2009. Predmet razpisa je sofinanciranje: priprave pilotskega izobraževalnega modula o enakih možnostih žensk in moških na različnih področjih in vsaj ena pilotska izvedba (npr. za področja enakost med spoloma v vrtcih, za osnovnošolke / osnovnošolce ali dijakinje / dijake; izobraževanje strokovnih delavk / delavcev; nasilje nad starejšimi ženskami, itd.); projektov, ki so namenjeni ozaveščanju o različnih pravicah s področja enakih možnosti žensk in moških, pomenu enakosti spolov, odpravi stereotipov in krepitvi vloge žensk; projektov, ki so namenjeni prepoznavanju različnih oblik neenakosti žensk in moških; preventivnih, spodbujevalnih in svetovalnih projektov s področja enakih možnosti žensk in moških. Na razpisu lahko sodelujejo samo pilotski projekti, ki niso del rednega programa organizacije in ki se izvajajo prvič.

Upravičeni prijavitelji so nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

Vrednost razpisa znaša 18.000,00 evrov.

Delež sofinanciranja znaša od 65% do 85% upravičenih stroškov.

‹ nazaj