Regijski NVO center

Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti: Javni razpis »Finančna podpora delovanju organizacij romske skupnosti v letu 2011«

Cilji javnega razpisa so spodbujanje aktivnega delovanja organizirane romske skupnosti:

  • na področju ohranjanja in krepitve identitete pripadnikov skupnosti;
  • na področju medsebojnega povezovanja in sodelovanja različnih delov skupnosti;
  • na področju ozaveščanja in boja proti diskriminaciji in nestrpnosti;
  • na področju informativne dejavnosti.


Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije romske skupnosti v Sloveniji, ki so registrirane kot pravna oseba zasebnega prava oziroma društvo, ki deluje v javnem interesu.

Vrednost razpisa znaša 250.000,00 EUR.

‹ nazaj