Regijski NVO center

Občina Črnomelj - Žirija za podeljevanje plaket Občine Črnomelj: Razpis za pridobivanje predlogov za podelitev plaket Občine Črnomelj za leto 2010

Plaketa Občine Črnomelj se podeljuje fizičnim in pravnim osebam za dolgoletno izredno uspešno delo, ki je prispevalo k napredku, ugledu in uspehu občine na področju gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva in socialnega varstva, obrambe in zaščite ter drugih zadev javnega pomena za občino Črnomelj.

Kandidate za plakete lahko predlagajo fizične in pravne osebe, politične stranke, organi lokalne skupnosti in države ter druge oblike združevanja, pri čemer predlagani kandidat ne sme biti identičen predlagatelju, organi pravne osebe pa ne smejo predlagati pravno osebo, ki jo predstavljajo in obratno.

Pisni predlogi morajo vsebovati naziv predlagatelja, ime in priimek oz. naziv pravne osebe, naslov predlaganega kandidata ter opis njegovega uspešnega delovanja. Komisija bo izločila vse predloge, ki ne bodo podani v razpisanem roku in v skladu s pogoji razpisa.

Predloge z zahtevanimi podatki je potrebno v zaprti kuverti poslati na naslov: »Občina Črnomelj, Žirija za podeljevanje plaket Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj«, z oznako »ne odpiraj«, do 30.12.2010.

‹ nazaj