Regijski NVO center

Občina OSILNICA: Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov kulturnih društev v letu 2010

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti in programov delovanja kulturnih društev.

Na javni razpis se lahko prijavijo kulturna društva, ki imajo sedež v občini Osilnica, ali na njenem območju izvajajo svojo dejavnost.

Višina razpisanih sredstev znaša 400 EUR.

Vloge za sofinanciranje se sprejemajo skozi celo proračunsko leto 2010, obravnavane pa bodo po prejemu na prvi naslednji seji občinskega sveta.

‹ nazaj