Regijski NVO center

Občina Črnomelj - Žirija za podeljevanje pohval in graj pri urejanju in varovanju okolja: Razpis za pridobivanje predlogov za podelitev pohval in graj pri urejanju in varovanju okolja v občini Črnomelj za leto 2010

Pohvala - "BREZA" kot listina in skulptura se podeljuje fizičnim in pravnim osebam, ki so s svojimi dejanji prispevali k uspehu pri urejanju in varovanju okolja.

Graja -"KOPINA" kot listina in skulptura se podeljuje fizičnim in pravnim osebam, ki so s svojimi dejanji - opustitvami vplivali na neurejenost oz. onesnaženost okolja.

Kandidate za pohvale oz. graje lahko predlagajo fizične in pravne osebe, politične stranke, organi krajevne skupnosti in države ter druge oblike združevanja, pri čemer predlagani kandidat ne sme biti identičen predlagatelju, organi pravne osebe pa ne smejo predlagati pravno osebo, ki jo predstavljajo in obratno.

Pisni predlogi morajo vsebovati: naziv predlagatelja, ime, priimek oz. naziv pravne osebe, naslov predlaganega kandidata in opis dejanj, ki so prispevala k uspehu pri varovanju okolja, oz. opis dejanj - opustitev s katerimi so vplivali na neurejenost oz. onesnaženost okolja. Komisija bo izločila vse predloge, ki ne bodo podani v razpisanem roku in v skladu s pogoji razpisa.

Predloge z zahtevanimi podatki pošljite v zaprti kuverti na naslov: »Občina Črnomelj - Žirija za podeljevanje pohval in graj pri urejanju in varovanju okolja, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj«, z oznako »ne odpiraj« do 30.12.2010.

‹ nazaj