Regijski NVO center

Urad Vlade RS za komuniciranje: Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih dejavnostih nevladnih organizacij v letu 2011

Predmet razpisa je sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih dejavnosti nevladnih organizacij v Sloveniji, ki bodo obravnavale naslednja vsebinska področja: - prihodnost Evropske unije in Slovenije; - Evropsko leto prostovoljstva; - boj proti trgovini z ljudmi.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih (samo zasebni zavodi), ki imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije.

Vrednost razpisa znaša 90.000 EUR.
Zneski in deleži financiranja: Projekti, ki jih bo Urad sofinanciral na podlagi tega razpisa, lahko prejmejo sredstva v višini največ 70% upravičenih stroškov projekta, pri čemer je znesek sofinanciranja odvisen od sklopa (od 5.000 EUR do 15.000 EUR).

‹ nazaj