Regijski NVO center

Urad Vlade RS za komuniciranje: JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE INFORMATIVNO-KOMUNIKACIJSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH DEJAVNOSTIH NEVLADNIH ORGANIZACIJ O EVROPSKIH ZADEVAH V LETU 2010

Predmet razpisa so informativno-komunikacijske in izobraževalne dejavnosti nevladnih organizacij z namenom ozaveščanja, informiranja in izobraževanja prebivalcev Slovenije ter spodbujanja javne razprave o evropskih tematikah.

Sklopi razpisa:

A. Prihodnost Evropske unije in nova institucionalna ureditev
Projekti, ki bodo na različnih ravneh spodbujali javno in demokratično izmenjavo mnenj, stališč, predlogov o dilemah nadaljnjega razvoja Evropske Unije in omogočili kritičen razmislek o njenih prioritetah in politikah, ki vplivajo tudi na vsakdanje življenje prebivalcev Slovenije.

B. Boj proti revščini in socialni izključenosti
Projekti, ki bodo a) razvijali in v širši javnosti promovirali različne oblike prostovoljstva ter spodbujali solidarnost in b) namenjeni strokovnemu izobraževanju in usposabljanju prostovoljcev, s ciljem njihove boljše usposobljenosti za delo v nevladnih organizacijah, ki pomagajo oziroma se borijo za interese oseb, ki se srečujejo z revščino in socialno izključenostjo.

C. Boj proti trgovini z ljudmi
Projekti, ki bodo na zanimiv in interaktiven način prispevali k ozaveščanju mladih (učenci tretje triade osnovne šole ter srednješolci) v različnih krajih Slovenije o nevarnostih trgovine z ljudmi, o načinih novačenja, jih usposobili za prepoznavanje tveganja ter seznanili z ustreznimi načini ukrepanja in samozaščitnega obnašanja.

D. Biotska raznovrstnost in podnebne spremembe
Projekti, ki bodo a) osredotočeni na vrste z Rdečega seznama oz. endemične vrste in so namenjeni najširši javnosti; b) s pomočjo razprave med strokovnjaki s področja biotske raznovrstnosti, podnebnih sprememb, ekonomije oz. družbenega razvoja in drugimi uglednimi osebnostmi iz strokovne in politične sfere predstavili povezave med biotsko raznovrstnostjo in razvojem oziroma povezave med biotsko raznovrstnostjo, podnebnimi spremembami in razvojem; c) naravnani »eko-logično« o vodah v luči biotske raznovrstnosti in podnebnih sprememb in so namenjeni najširši javnosti; d) raziskovali domače porečje s poudarkom na podnebnih spremembah in biotski raznovrstnosti in so namenjeni učencem tretje triade osnovnih šol ter srednješolcem.

Višina razpisanih sredstev:

Sklop A: 40.000 EUR; Sklop B: 60.000 EUR; Sklop C: 10.000 EUR, Sklop D: 70.000 EUR
Pri tem je najvišji znesek sofinanciranja za projekt 7.000 EUR (za sklop A), 5.000 EUR (za sklop B), 5.000 EUR (za sklop C) in 10.000 EUR (za sklop D).

Dodatne informacije:

  • za sklope A, B in C: Lidija Herek, Urad RS za komuniciranje, 01/478 26 21, lidija.herek@gov.si
  • za sklop D: Milena Janežič, Ministrstvo za okolje in prostor, 01/478 73 35, milena.janezic@gov.si

‹ nazaj