Regijski NVO center

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve : Sofinanciranje aktivnosti v okviru ciljev in vodilnih načel Evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti 2010

Javni razpis - Sofinanciranje aktivnosti v okviru ciljev in vodilnih načel Evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti 2010

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti v okviru ciljev in vodilnih načel Evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti 2010, ki se bodo odvijale na nacionalni in lokalni ravni na podlagi Nacionalnega programa aktivnosti in prednostnih nalog za leto 2010 - Evropsko leto 2010.

Sofinancirani bodo projekti v okviru dveh sklopov, in sicer:
1) SKLOP 1: srečanja (npr. kongresi, konference, delavnice, okrogle mize, seminarji in podobno), ki so povezana s cilji in načeli Evropskega leta 2010, organizirane s strani neprofitnih organizacij, in
2) SKLOP 2: aktivnosti neprofitnih organizacij, ki so usmerjene v in ki vključujejo ciljne skupine tega javnega razpisa, vključno s pripravo natečajev in drugih ustvarjalnih dogodkov, npr. na področju športa in kulture.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo v ustanovitvenem aktu določen neprofitni značaj, opravljajo dejavnost v Republiki Sloveniji, imajo ustrezno pravno in finančno sposobnost, vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta ter izpolnjujejo druge v razpisu navedene pogoje.

Rok za oddajo vlog na razpis: 5. januar 2010 do 12.00 ure.

Vrednost razpisa znaša 125.000,00 EUR

Delež financiranja znaša za sklop 1 od 15.000,00 do 25.000,00 EUR in za sklop 2 od 5.000,00 do 25.000,00 EUR ter do 100 odstotkov upravičenih stroškov.

Več o razpisu na: http://www.mddsz.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/1939/6271/f6fcc02845/

 

‹ nazaj