Regijski NVO center

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije: Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev javnih kulturnih programov na področjih knjige za obdobje 2010-2012

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov na področjih knjige za obdobje 2010-2012.

Javni razpis obsega naslednja področja:

A) knjižna produkcija za založnike knjig v slovenskem jeziku;

B) revijalna produkcija za založnike revij v slovenskem jeziku;

C) bralna kultura za izvajalce programov s področja bralne kulture;

Č) literarne prireditve za izvajalce programov s področja literarnih prireditev (literarni ciklusi in literarni festivali);

D) mednarodno sodelovanje za izvajalce programov uveljavljanja slovenskega leposlovja in humanistike v tujini ter organizatorje medkulturne izmenjave.

Prijavitelji morajo biti najmanj 3 leta registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti - R) ali založniške dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti - JP58) v Republiki Sloveniji ali zamejstvu ter izpolnjevati druge v razpisu navedene pogoje.


Vrednost razpisa znaša 3.000.000,00 EUR.


Zneski in deleži financiranja znašajo do 70% upravičenih stroškov.

 

‹ nazaj