Regijski NVO center

EACEA: Program Evropa za državljane (2007-2013): Razpis za zbiranje predlogov Akcija 1, ukrep 1.2 Tematsko mrežno povezovanje pobratenih mest

EACEA: Program „Evropa za državljane" (2007-2013): Razpis za zbiranje predlogov 2008 - Akcija 1, ukrep 1.2 Tematsko mrežno povezovanje pobratenih mest

Rok prijave: 01.02.2010
Trajanje projekta: Do 24 mesecev

Program Evropa za državljane podpira projekte, ki spodbujajo aktivno evropsko državljanstvo. Ta razpis spada pod Akcijo 1 - „Aktivni državljani za Evropo", Ukrep 1.2 - Mreže pobratenih mest. Ta ukrep podpira razvoj mrež, ustvarjenih na podlagi povezav med pobratenimi mesti, ki so pomembne za zagotavljanje strukturiranega, intenzivnega in večstranskega sodelovanja med občinami in prispevajo k čim večjemu učinku programa.

Projekt mora predvideti vsaj tri dogodke. Vključevati mora občine iz vsaj štirih sodelujočih držav, od katerih je vsaj ena država članica EU. Projekt mora imeti vsaj 30 mednarodnih udeležencev, ki prihajajo iz povabljenih občin. Projekt lahko traja največ 24 mesecev, posamezni dogodek pa največ 21 dni.


Prijavijo se lahko neprofitne organizacije ali javni organi s sedežem v eni od držav, sodelujočih v programu.

Posamezna akcija programa je namenjena specifičnemu krogu organizacij - glej Vodnik po programu.

Razpisana sredstva znašajo 3.215.000,00 EUR.


Delež financiranja znaša od 10.000,00 EUR do 150.000,00 EUR.

‹ nazaj