Regijski NVO center

Evropska komisija: European Refugee Fund 2008-2013: Community Actions / 2009

Evropska komisija, Generalni direktorat za pravosodje, svobodo in varnost : European Refugee Fund 2008-2013: Community Actions / 2009Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je objavil javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za ukrepe v podporo azilni politiki (European Refugee Fund 2008-2013) za leto 2009.


Na razpis se lahko prijavijo nacionalne, regionalne ali lokalne oblasti, univerze in nevladne organizacije, ki so registrirane v eni od držav članic, sodelujočih v programu, ter izpolnjujejo druge v razpisu navedene pogoje. Prijavijo se lahko tudi mednarodne organizacije ter UNHCR.

 
Vrednost razpisa znaša 9.176.666,67 EUR.


Financira se do 2.000.000 EUR za nacionalne oblasti ali UNHCR ter do 500.000 EUR za druge prijavitelje. V obeh primerih je najnižji zaprošeni znesek 200.000 EUR. Do 90% upravičenih stroškov.

Več informacij na: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/refugee/funding_refugee_en.htm#

‹ nazaj