Regijski NVO center

Evropska komisija, EuropeAid: Innovative approaches to food security - Actions in partner country Zambia

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, ki prispevajo k zmanjševanju ekstremne revščine in lakote ter izboljšanju stanja prehranjenosti najbolj ranljivih skupin prebivalstva v Zambiji. Projekt bo trajal od 12 do 24 mesecev.

Upravičeni prijavitelji so nevladne organizacije, javna telesa, lokalne oblasti ter mednarodne organizacije, ki imajo sedež v eni od držav članic EU ali v Zambiji, pri čemer se za prijavitelje s sedežem v EU zahteva partnerstvo z lokalno organizacijo.

Vrednost razpisa znaša 2,000,000 EUR.
Zneski in deleži financiranja so od 200,000 do 500,000 EUR, do 90% upravičenih stroškov.

‹ nazaj