Regijski NVO center

Predstavitev NVO

Nevladne organizacije se predstavijo. Če želite predstaviti svojo nevladno organizacijo, pošljite kratek opis vaših dejavnosti in ključnih podatkov po zgledu že objavljenih predstavitev in pa logotip, če ga uporabljate. Predstavite se lahko tudi z fotografijami ali krajšimi video materiali.

Mladinski center BIT Črnomelj

Mladinski center BIT (MC BIT) je prvi mladinski center v Beli krajini. Združuje info pisarno in mladinski kulturni klub. Organiziran je v obliki zasebnega zavoda, ob koncu leta 2004 pa sta ga ustanovili dve najbolj aktivni mladinski društvi v regiji, in sicer Klub belokranjskih študentov (KBŠ) in Mladinski kulturni klub Bele krajine (MKKBK). Programske vsebine MC BIT so namenjene predvsem mladim od 14 do 30 let.

Skozi raznolike aktivnosti si prizadevamo za večjo vključenost in aktivno participacijo mladih v vseh sferah družbenega življenja, podpiramo kreativno izražanje mladih, spodbujamo enakopravnost, tolerantnost, odprtost, trajnostni razvoj ter prostovoljno udejstvovanje mladih.

Naše poslanstvo je produkcija programskih vsebin, ki zagotavljajo kvalitetno preživljanje prostega časa ter zadovoljevanje izobraževalnih, strokovnih, kulturnih, umetniških in drugih potreb mladine ter širše javnosti. Naša vizija sovpada z oblikovanjem kadrovske strukture centra, ki bo omogočala učinkovito zadovoljevanje potreb lokalne mladine ter posledično zagotovila identifikacijo mladih z vrednotami organizacije.

Namen in cilji MC BIT so sledeči:

 • Spodbujanje aktivne participacije mladih in evropskega državljanstva
 • Informiranje mladih o temah, ki so za njih pomembne
 • Primarno svetovanje in napotitev na pristojne službe
 • Zagotavljanje pogojev za preživljanje prostega časa mladih
 • Neformalno izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo
 • Spodbujanje prostovoljnega dela mladih
 • Osveščanje in zmanjševanje posledic tveganih vedenj med mladimi
 • Spodbujanje samoiniciativnosti in kreativnosti mladih
 • Neposredna komunikacija z mladimi v okolju
 • Spodbujanje mladih za participacijo pri odločanju in v družbi nasploh
 • Vključevanje lokalne mladine v mednarodne mladinske aktivnosti in projekte

Navedene cilje skušamo doseči prek naslednjih sklopov dejavnosti:

 • Informiranje in svetovanje za mlade prek različnih medijev komuniciranja
 • Neformalno izobraževanje na lokalni ravni (predstavitve, okrogle mize, srečanja, razstave, izobraževalne delavnice in tečaji)
 • Mednarodno sodelovanje mladih (Program Mladi v akciji; članstvo v mreži SEEYN)
 • Klubski program
 • Tehnična in organizacijska podpora posameznikom in skupinam pri izvedbi različnih dogodkov in prireditev

V sklopu rednega delovanja mladim nudimo prostor za druženje in izvedbo prostočasnih aktivnosti, izposojo poljudne in študijske literature, brezplačen dostop do interneta, tiskanje in fotokopiranje po simboličnih cenah.

Pri izvajanju svojih dejavnosti sodelujemo in se povezujemo s številnimi organizacijami na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Kontakti:

telefon: 040 612 396

e-naslov: mcbitcrnomelj@gmail.com

spletna stran:  www.mc-bit.si

‹ nazaj