Regijski NVO center

Predstavitev NVO

Nevladne organizacije se predstavijo. Če želite predstaviti svojo nevladno organizacijo, pošljite kratek opis vaših dejavnosti in ključnih podatkov po zgledu že objavljenih predstavitev in pa logotip, če ga uporabljate. Predstavite se lahko tudi z fotografijami ali krajšimi video materiali.

Društvo za spodbujanje kreativnih industrij Rokoroki

Osnovni namen društva je razvijanje kulturnih dejavnosti s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, kulturne vzgoje in izobraževanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot, tudi v smislu varstva okolja in narave, ki ga dosega s tem, da:

• sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se amatersko, strokovno ali znanstveno raziskovalno ukvarjajo z enakimi ali sorodnimi področji,

• si prizadeva za visoko strokovno raven dela društva,

• se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva,

• seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja društva,

• z organiziranjem prireditev in akcij s področja dejavnosti, s katerimi se društvo ukvarja,

Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:

• spodbuja sodelovanje zainteresirane javnosti pri posameznih projektih društva,

• organizira ustvarjalne in izobraževalne delavnice na področjih delovanja društva za člane in zainteresirano javnost,

• organizira dejavnosti za oživljanje starih mestnih jeder (umetniška tržnica in druge vrste tržnic z atraktivno ponudbo, glasbene prireditve, ulično gledališče in podobno),

• organizira in spodbuja pridelavo in prodajo ekološko pridelane hrane, tudi na način urbanega vrtnarjenja,

• organizira delavnice za pomoč pri ustvarjanju samo-zaposlitvenih možnosti na področjih dejavnosti društva (delavnice kreiranja idej, podjetniške delavnice, delavnice o projektnem načinu dela, delavnice postavljanja ciljev in podobno),

• sodeluje s sorodnimi društvi pri izvajanju skupnih projektov,

• sodeluje z lokalno skupnostjo s pobudami in izvajanjem skupnih projektov.

Umetniška tržnica (ART MARKET). Foto: Boštjan Pucelj.

Program Umetniška tržnica v Novem mestu

Poglavitna dejavnost društva je trenutno organizacija umetniške tržnice v Novem mestu (ART MARKET), ki poteka enkrat tedensko v drevoredu ob Rozmanovi ulici.

Umetniška tržnica poteka vsak petek v juliju in avgustu ter vsako soboto od septembra dalje v drevoredu ob Rozmanovi ulici.

Gre za ponudbo umetniških izdelkov ustvarjalcev iz cele Slovenije. Namen umetniške tržnice je kulturno in turistično obogatiti Novo mesto, ponuditi ustvarjalcem možnost prestavitve svojih izdelkov, ponuditi prebivalcem in drugim obiskovalcem starega mesta kvalitetno ponudbo ročno izdelanih unikatnih izdelkov in spodbuditi obiskovalce k ustvarjanju in k aktivnemu preživljanju prostega časa.

Na umetniški tržnici se vsakič odvija še spremljevalni glasbeni program, načrtovan je tudi drugačen, še raznovrstnejši kulturni program.

Organizator spodbuja spontano kulturno ustvarjanje na javnih prostorih, saj se mu to zdi pravi način za osveščanje javnosti o pomenu kulturnega ustvarjanja in približevanja le tega.

Umetniška tržnica (ART MARKET). Foto: Peter Žunič Fabjančič

‹ nazaj