Regijski NVO center

Predstavitev NVO

Nevladne organizacije se predstavijo. Če želite predstaviti svojo nevladno organizacijo, pošljite kratek opis vaših dejavnosti in ključnih podatkov po zgledu že objavljenih predstavitev in pa logotip, če ga uporabljate. Predstavite se lahko tudi z fotografijami ali krajšimi video materiali.

Društvo Bober - Okoljsko gibanje Dolenjske

Društvo Bober - Okoljsko gibanje Dolenjske je neprofitna prostovoljska organizacija, ki deluje na področju okoljskih, naravovarstvenih, izobraževalnih, eko turističnih, samooskrbnih dejavnosti, varstva naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti, varstva in trajnostne rabo naravnih dobrin, trajnostnega razvoja, kulturne dediščine, osebni rasti, zdravju in holistične dejavnosti.

 

Temeljni cilji delovanja Društva Bober je organiziranje in izvajanje programov, ki omogočajo trajnostni razvoj
območij porečja reke Krke, varstvo in trajnostno rabo naravnih dobrin, zmanjševanje onesnaževanja in
obremenjevanja okolja z emisijami, odpadki in nevarnimi snovmi, varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske
raznovrstnosti. Društvo Bober nastopa kot dejaven nosilec in zagovornik paradigme sonaravnega, vzajemnega,
odgovornega, medgeneracijsko skladnejšega in trajno vzdržnega razvoja čiste in zdrave neokrnjene narave ter
zdravja prebivalstva.Člani društva se udeležujejo številnih srečanj,akcij, taborov, seminarjev, okroglih miz, forumov
in se aktivno vključujejo ter sodeluje z ostalimi nevladnimi organizacijami in društvi v širši regiji, na področju države
kot držav EU.
Uspešno in prepoznavno izvajamo in razvijamo naslednje projekte :
• Projekt BOBROVI VEČERI 2015-2020, ki traja že 5 let - Brezplačne delavnice, terenska srečanja,
predavanja v cilju ozaveščanja prebivalstva o okolju in zdravju, ki jih v sodelovanju z Knjižnico
Mirana Jarca v Novem mestu in Mestno občino Novo mesto izvaja Društvo Bober - Okoljsko
gibanje Dolenjska - 75 dogodkov , katerih se je udeležilo več kot 2600 udeležencev
• Projekt OPA -Okoljske patrulje 2015-2020 , terenske delavnice in akcije prostovoljcev Društva Bober .,
V letih delovanja projekta je bilo izvedenih več koz 400 okoljskih patrulj in opravljenih več kot 4000
prostovoljskih ur
• Projekt STATUS 2017, 2019 – pridobitev statusa- status na področju varstva okolja v javnem interesu (
odločba MOP št.215-4/2017 in MOP št.215 -33/2019/3), Pridobili status delovanja v javnem interesu
na področju varstva okolja in ohranjanja narave .
• Projekt BOBFIL 2015-2019 -Sodelovanje v projektu TVZU 2015-2019 – RIC NM -Sodelovanje
prostovoljcev Društva Bober v projektu Simbioza – RIC NM in izvedba delavnic v okviru TVU - Teden
vseživljenjskega učenja
• Projekt PROMO BOBER 2015-2020 : PROMOCIJA IN PREPOZNAVNOST HABITATATA in
BIODIVERZITETE POREČJA REKE KRKE (Projekt promocije in prepoznavnosti društva Bober in porečja reke
Krke ter Mestne občine Novo mesto v nacionalni in mednarodni dejavnosti ter na socialnih omrežjih Aktivna
udeležba članov društva Bober na več kot 350 strokovnih dogodkih, kongresih, delavnicah in terenskih
srečanjih .
• Projekt BOBLOB 2015-2020 Aktivno vključevanje , delovanje in sodelovanje v mreži nevladnih
organizacij za trajnostni razvoj - Plan B za Slovenijo, Mreža nevladnih organizacij za vključujočo
informacijsko družbo (NVO-VID), LAS Dolenjske in Bele Krajine , slovenski MREŽI ZA PODEŽELJE pri
MKO in slovenski FILANTROPIJI..
• Projekt BOBMREŽA 2015-2020. Na medmrežjih je Društvo Bober ( Facebook več kot 3000 prijateljev
in simpatizerjev društva Bober ) posredovalo strokovne informacije v cilju ozaveščanja prebivalstva ( z
več kot 350 strokovnimi prispevki in 550 avtorskimi fotografijami. Na temo delovanja društva
...www.facebook.com/bober.dolenjska
• Projekt VARUH 2016-2020 mesečna srečanja Varuha človekovih pravic RS s civilno družbo s področja
okolja in prostora..tako na sedežu v LJ kot na terenu po celi državi
• Projekt BOBUBOB 2019 - 2023 ,delovanje na področju terenske eko vzgoje, delavnic in usposabljanja
za vse generacije ( poudarek na predšolsko in šolsko populacij ter ranljive skupine )
• Projekt BOBEMOB 2019 - 2025 , projekt trajnostne mobilnosti, obnovljivih virov ter spodbude za
električna kolesa
• Projekt BOBHEDONIST 2019-2022 - vključitev vinorodne dežele Posavje ter njene kulinarike v
European Region of Gastronomy 2021, Društvo Bober postal podpornik projekta Slovenija - Evropska
gastronomska regija 2021.

 

Temeljni cilji delovanja Društva Bober je organiziranje in izvajanje programov, ki omogočajo trajnostni razvoj
območij porečja reke Krke, varstvo in trajnostno rabo naravnih dobrin, zmanjševanje onesnaževanja in
obremenjevanja okolja z emisijami, odpadki in nevarnimi snovmi, varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske
raznovrstnosti. Društvo Bober nastopa kot dejaven nosilec in zagovornik paradigme sonaravnega, vzajemnega,
odgovornega, medgeneracijsko skladnejšega in trajno vzdržnega razvoja čiste in zdrave neokrnjene narave ter
zdravja prebivalstva.Člani društva se udeležujejo številnih srečanj,akcij, taborov, seminarjev, okroglih miz, forumov
in se aktivno vključujejo ter sodeluje z ostalimi nevladnimi organizacijami in društvi v širši regiji, na področju države
kot držav EU.

Uspešno in prepoznavno izvajamo in razvijamo naslednje projekte :

• Projekt BOBROVI VEČERI 2015-2020, ki traja že 5 let - Brezplačne delavnice, terenska srečanja,

predavanja v cilju ozaveščanja prebivalstva o okolju in zdravju, ki jih v sodelovanju z Knjižnico

Mirana Jarca v Novem mestu in Mestno občino Novo mesto izvaja Društvo Bober - Okoljsko

gibanje Dolenjska - 75 dogodkov , katerih se je udeležilo več kot 2600 udeležencev

Projekt OPA -Okoljske patrulje 2015-2020 , terenske delavnice in akcije prostovoljcev Društva Bober .,

V letih delovanja projekta je bilo izvedenih več koz 400 okoljskih patrulj in opravljenih več kot 4000

prostovoljskih ur

Projekt STATUS 2017, 2019 – pridobitev statusa- status na področju varstva okolja v javnem interesu (

odločba MOP št.215-4/2017 in MOP št.215 -33/2019/3), Pridobili status delovanja v javnem interesu

na področju varstva okolja in ohranjanja narave .

Projekt BOBFIL 2015-2019 -Sodelovanje v projektu TVZU 2015-2019 – RIC NM -Sodelovanje

prostovoljcev Društva Bober v projektu Simbioza – RIC NM in izvedba delavnic v okviru TVU - Teden

vseživljenjskega učenja

• Projekt PROMO BOBER 2015-2020 : PROMOCIJA IN PREPOZNAVNOST HABITATATA in

BIODIVERZITETE POREČJA REKE KRKE (Projekt promocije in prepoznavnosti društva Bober in porečja reke

Krke ter Mestne občine Novo mesto v nacionalni in mednarodni dejavnosti ter na socialnih omrežjih Aktivna

udeležba članov društva Bober na več kot 350 strokovnih dogodkih, kongresih, delavnicah in terenskih

srečanjih .

• Projekt BOBLOB 2015-2020 Aktivno vključevanje , delovanje in sodelovanje v mreži nevladnih

organizacij za trajnostni razvoj - Plan B za Slovenijo, Mreža nevladnih organizacij za vključujočo

informacijsko družbo (NVO-VID), LAS Dolenjske in Bele Krajine , slovenski MREŽI ZA PODEŽELJE pri

MKO in slovenski FILANTROPIJI..

• Projekt BOBMREŽA 2015-2020. Na medmrežjih je Društvo Bober ( Facebook več kot 3000 prijateljev

in simpatizerjev društva Bober ) posredovalo strokovne informacije v cilju ozaveščanja prebivalstva ( z

več kot 350 strokovnimi prispevki in 550 avtorskimi fotografijami. Na temo delovanja društva

...www.facebook.com/bober.dolenjska

• Projekt VARUH 2016-2020 mesečna srečanja Varuha človekovih pravic RS s civilno družbo s področja

okolja in prostora..tako na sedežu v LJ kot na terenu po celi državi

• Projekt BOBUBOB 2019 - 2023 ,delovanje na področju terenske eko vzgoje, delavnic in usposabljanja

za vse generacije ( poudarek na predšolsko in šolsko populacij ter ranljive skupine )

• Projekt BOBEMOB 2019 - 2025 , projekt trajnostne mobilnosti, obnovljivih virov ter spodbude za

električna kolesa

• Projekt BOBHEDONIST 2019-2022 - vključitev vinorodne dežele Posavje ter njene kulinarike v

European Region of Gastronomy 2021, Društvo Bober postal podpornik projekta Slovenija - Evropska

gastronomska regija 2021.

 

Več aktualnih novic Društva Bober na povezavi: www.facebook.com/bober.dolenjska

 

Članarino v višini 20 EUR ( 15 Eur upokojenci, nezaposleni in študentje) za leto 2019 nakažete na TR društva
( TRR: SI56 6100 0000 5125 633) s pripisom članarina

Osnovne informacije o društvu:

Društvo Bober - Okoljsko gibanje Dolenjska

  • Novi trg 11, 8000 Novo mesto
  • Kontakt: boberdolenjska@gmail.com
  • Davčna: 11011858, Matična: 4054253000
  • Društvo je vpisano v VPISNIK PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJ : št. 2606-4054253000.

 

‹ nazaj