Regijski NVO center

Predstavitev NVO

Nevladne organizacije se predstavijo. Če želite predstaviti svojo nevladno organizacijo, pošljite kratek opis vaših dejavnosti in ključnih podatkov po zgledu že objavljenih predstavitev in pa logotip, če ga uporabljate. Predstavite se lahko tudi z fotografijami ali krajšimi video materiali.

Kulturno društvo Božo Račič Adlešiči

Osnovno poslanstvo društva je razvijanje in izvajanje kulturnih dejavnosti, ohranjanje ljudskega izročila ter ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturne dediščine. Naše osrednje aktivnosti so usmerjene v ohranjanje kulturno etnološkega izročila, tradicije, dediščine, kulinarike, ljudskega petja in običajev. Zavzemamo se za ohranjanje in prenašanje kulturnih vrednot - identitetnih in kulturnih značilnosti naših prednikov ter za vzpostavitev temeljev za trajnostni razvoj in samooskrbo prebivalstva. Posebno pozornost namenjamo pridelavi in obdelavi lanu, avtohtoni belokranjski rastlini, ki že stoletja uspeva na območjih okoli reke Kolpe

Več informacij na spletni strani društva tukaj.

Štikanje na laneno platno

Prikaz skoraj že izumrlega postopka pridelave in obdelave lanu s posebnimi (tradicionalnimi) orodji.

Fotografije: Arhiv KD Božo Račič Adlešiči

‹ nazaj