Regijski NVO center

Predstavitev NVO

Nevladne organizacije se predstavijo. Če želite predstaviti svojo nevladno organizacijo, pošljite kratek opis vaših dejavnosti in ključnih podatkov po zgledu že objavljenih predstavitev in pa logotip, če ga uporabljate. Predstavite se lahko tudi z fotografijami ali krajšimi video materiali.

RIM LAN, društvo za kmetijstvo, turizem, kulinariko in domače obrti, Adlešiči

RIM LAN, društvo za kmetijstvo, turizem, kulinariko in domače obrti, Adlešiči

Naše osnovno poslanstvo je izvajanje dejavnosti, ki so skupnega pomena za trajnostni razvoj kmetijstva, podeželja, turizma, kulinarike, domače obrti, kulture in športa ter delovanja podeželske mladine, kmečkih žena in različnih ljubiteljskih ustvarjalcev.

Zavzemamo se za ohranjanje biotske raznovrstnosti prostoživečih živalskih vrst, varujemo okolje in zaščitena območja ter naravno in kulturno dediščino. Posebno pozornost namenjamo varovanju naravnih vrednot Krajinskega parka Kolpa. Park je naravni rezervat, ki prepleta naravovarstvene vsebine s kulturno krajino območja, s steljniki, vrtačami in gmajnami, ki jo je človek s svojim marljivim delom oblikoval in jo ohranil vse do danes.

Vzdrževanje infrastrukture, postavitev novih označb in pešpoti ter odpravljanje zaraščanja so pogoj za ohranitev tega naravnega spomenika, ki se z vso svojo biotsko pestrostjo vije ob okljukih reke Kolpe.

 

 

‹ nazaj