Regijski NVO center

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Nosilec projekta Regijski NVO center je Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPD). Društvo je nevladna in humanitarna organizacija, ki si prizadeva za vključujočo in odprto družbo za vse. Svoje poslanstvo uresničuje z :

  • vključevanjem socialno izključenih skupin,
  • spodbujanjem aktivnega državljanstva in participacije, predvsem med mladimi, ter
  • s spodbujanjem razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga.

Vse svoje aktivnosti izvaja s strokovnim in prostovoljskim delom ter z vključevanjem širše javnosti, pri tem pa širi vrednote človeškega dostojanstva, strpnosti, prostovoljstva, medkulturnega dialoga in aktivnega državljanstva. Podeljen ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področjih socialnega varstva, kulture in mladine.

 

Ključni dokumenti

Statut 

 

Vsebinska letna poročila

Vsebinsko poročilo 2020
Vsebinsko poročilo 2019
Vsebinsko poročilo 2018
Vsebinsko poročilo 2017

 

FInančna letna poročila

Finančno poročilo 2020
Finančno poročilo 2019
Finančno poročilo 2018
Finančno poročilo 2017

 

Prihodki DRPD

Prihodki v 2020 - SKUPAJ                                    798.240,19 €               100 %

Proračunska sredstva (lokalna skupnost)                  81.058,33 €               10 %
Proračunska sredstva (država)                                534.362,27 €               67 %
Proračunska sredstva (EU)                                      173.348,32 €               22 %
Pridobitna dejavnost                                                    3.448,20 €               0,4 %
Donacije                                                                       5.803,07 €               0,6 %
Članarine                                                                         220,00 €               0,03 %

V letu 2020 je 91 prostovoljcev opravilo 8338 ur prostovoljskega dela, kar po metodologiji o vrednosti prostovoljnega dela znaša 88.380,00 €. Prostovoljci opravijo delo, ki ustreza obsegu 4,5 zaposlenih.

 

Odhodki DRPD

Odhodki v 2020 - SKUPAJ                                                                                                        781.923,55 €               100 %
Stroški plač

497.095,87

63,57

Stroški administracije (najemnina, telekomunikacijski stroški ipd.)

204.243,83

26,12

Stroški zunanjih storitev in izvajalcev

40.253,18

5,15

Potni stroški

40.330,67

5,16

Plače vodstva in razmerje med plačami

Društvo vodi in zastopa predsednica Branka Bukovec, ki funkcijo predsednice opravlja prostovoljno in zanjo ne prejema osebnega dohodka.

Na društvu osebni dohodek prejemajo le zaposleni. Trenutno je redno zaposlenih 22 oseb (za določen in nedoločen čas). Najvišja bruto plača znaša 2.145,37 EUR, najnižja pa 1.024,24 EUR. Razmerje med najvišjo in najnižjo plačo znaša. 1 : 2,1.

 

Glavne dejavnosti in dosežki društva

Vključevanje socialno izključenih skupin

Socialno izključene skupine, predvsem migrante in Rome, vključuje v različne aktivnosti za krepitev njihovega položaja in vloge (opolnomočenje), ki jih prepletamo z aktivnostmi za osveščanje javnosti. Gre za dva komplementarna pristopa, ki udejanjata idejo, da družbena integracija deluje kot dvosmeren proces skupnega učenja in prilagajanja (»učeča se kultura«) in omogočata učinkovitejšo družbeno integracijo socialno izključenih skupin.

Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij

S svetovanjem, usposabljanjem, mreženjem in promocijo zagotavljamo celostno podporo nevladnim organizacijam. S tem prispevamo k njihovi boljši prepoznavnosti, usposobljenosti in razvoju za izvajanje programov in storitev v javno dobro ter za civilni dialog.

Spodbujanje aktivnega državljanstva in participacije, predvsem med mladimi

Z usposabljanjem in vključevanjem mladih v mladinsko delo prispevamo k večji vključenosti mladih v vse tri institucionalne mreže, ki obvladujejo mladost - izobraževalni sistem, sistem zaposlovanja in prostočasni kulturni sistem. S tem zmanjšujemo ranljivost in socialno izključenost mladih.

Z ustvarjanjem možnosti za razvijanje kulturnega, človeškega in socialnega kapitala pri vseh ciljnih skupinah, ki niso zadovoljivo vključene v procese odločanja, prispevamo k bolj vključenemu in aktivnemu posamezniku za odprto družbo.