Regijski NVO center

Območje:

Občina Mokronog-Trebelno: Javni poziv za sofinanciranje programov in projektov, ki niso predmet drugih razpisov

Rok za prijave: do preklica

več ›

Občina Mirna Peč: Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Mirna Peč v letu 2022

Rok za prijave: do preklica

več ›

Občina Škocjan: Javni razpis za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila, nakupa gasilske opreme in sofinanciranje izgradnje gasilskih domov v Občini Škocjan v letu 2023

Rok za prijave: do 5. junija 2023

več ›

Občina Metlika: Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Metlika za leto 2023

Rok za prijave: do 6. junija 2023

več ›

Občina Šentrupert: Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert za leto 2023

Rok za prijave: do 9. junija 2023 do 12. ure

več ›

Občina Sodražica: Javni razpis za pokroviteljstvo Občine Sodražica za leto 2023

Rok za prijave: do 31. avgusta 2023 oz. do porabe sredstev

več ›

Občina Straža: Javni razpis za koriščenje terminov v telovadnici Dom partizana v Vavti vasi, v obdobju 1.10.2022-30.9.2023

Rok za prijavo: do 23. septembra 2023

več ›

Občina Ribnica: Javni razpis za pokroviteljstvo Občine Ribnica za leto 2023

Rok za prijave: do 30. septembra 2023 (oz. do porabe sredstev)

več ›

Občina Trebnje: Javni poziv za sofinanciranje organizacije prireditev in dogodkov, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Trebnje za leto 2023

Rok za prijavo: do porabe sredstev oz. najkasneje 16. oktobra 2023

več ›

MO Novo mesto: Poziv za prijavo projektnega načrta na Mladinski svet Novo mesto

Rok za prijave: do porabe sredstev

več ›

1 2