Regijski NVO center

Območje:

Občina Mokronog-Trebelno: Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2024

Rok za prijave: do 15. aprila 2024 do 14. ure

več ›

Občina Mokronog-Trebelno: Javni razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2024

Rok za prijave: do 15. aprila 2024 do 14. ure

več ›

Občina Mokronog-Trebelno: Javni razpis za izbiro izvajalcev letnega programa športa v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2024

Rok za prijave: do 15. aprila 2024 do 14. ure

več ›

Občina Mokronog-Trebelno: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2024

Rok za prijave: do 15. aprila 2024 do 14. ure

več ›

Občina Mokronog-Trebelno: Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2024

Rok za prijave: do 15. aprila 2024 do 14. ure

več ›

Občina Mokronog-Trebelno: Javni poziv za sofinanciranje programov in projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2024

Rok za prijave: do 15. aprila 2024 do 14. ure

več ›

Občina Ribnica: Javni poziv za sofinanciranje prepoznavnih destinacijskih prireditev

Rok za prijaveH do 18. aprila 2024 do 13. ure

več ›

Občina Sodražica: Razpis za sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica za leto 2024

Rok za prijave: do 16. februarja 2024 do 10. ure (prvi rok); do 15. marca 2024 do 10. ure (drugi rok); do 19. aprila 2024 do 10. ure (tretji rok)

več ›

Občina Dolenjske Toplice: Javni razpis Občine Dolenjske Toplice za sofinanciranje novih turističnih produktov v Občini Dolenjske Toplice

Rok za prijave: do 19. aprila 2024

več ›

Občina Straža: Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Straža za leto 2024

Rok za prijave: do 19. aprila 2024

več ›

1 2 3 4 5