Regijski NVO center

Dogodki

1. Sestanek MREŽE NVO ZA SOCIALNO VARSTVO

1. Sestanek MREŽE NVO ZA SOCIALNO VARSTVO

v sredo, 25. 3. 2015, ob 15. uri,

v prostorih Regijskega NVO centra (Novi trg 9, 2. nadstropje, Novo mesto)

Organizator: Regijski NVO center

Nevladne organizacije na področju socialnega varstva iz celotne regije JV Slovenija vljudno vabljene na 1. sestanek Mreže NVO za socialno varstvo.

Z namenom evidentiranja težav vseh NVO na področju socialnega varstva v regiji, aktivnega odzivanja na težave, povezovanja in mreženja, sodelovanja z namenom doseganja sistemskih sprememb ter krepitve NVO na vseh področjih vašega delovanja, sklicujemo 1. mesečni sestanke članic Neformalne mreže nevladnih organizacij JV Slovenije s področja socialnega varstva, ki jo koordinira Regijski NVO center – stičišče za nevladne organizacije JV Slovenije.

Sestanek Mreže NVO za socialno varstvo bo v sredo, 25. 3. 2015, od 15. do 17. ure, v sejni sobi Regijskega NVO centra, Novi trg 9, Novo mesto (2. nadstropje).

DNEVNI RED:

  • Predstavitev Mreže za deinstitucionalizacijo (MDI) v Novem mestu (Več informacij TUKAJ).
  • Regijski izvedbeni načrti na področju socialnega varstva
  • Sodelovanje na skupnih projektih
  • Razno

 

Mreža NVO se bo sestajala mesečno, delovala bo po horizontalnem principu, Regijski NVO center pa bo kot koordinator mreže zagotavljal popolno podporo njenem delovanju (prostor, obveščanje, informiranje, strokovna in tehnična pomoč).

Srečevanja so namenjena razpravi, informiranju in samoorganizaciji NVO pri reševanju lokalnih in regionalnih težav, ki pestijo nevladni sektor. Z vzpostavljanjem sodelovanja želimo spodbuditi zaupanje med NVO in skupno iskanje rešitev (prostor, financiranje, administrativne ovire, vplivanje na odločitve, povezovanje …), ki se neposredno nanašajo na vzpostavljanje boljših pogojev za delovanje NVO sektorja.

Stičišče opravlja tudi vlogo moderatorja, da boste lahko NVO  prihajale do skupnega sporazumnega konsenza in oblikovale sklepe skozi strukturirano razpravo. Na podlagi sklepa se bodo iskali najustreznejši načini za uresničitev skupnih ciljev, pri čemer bo mentorsko in svetovalno vlogo odigralo stičišče. Članice boste aktivno vključene v iskanje in pripravo rešitev ter v celoten proces, kar pomeni, da boste aktivno vplivale in soodločale o položaju NVO na lokalni in regionalni ravni.

V kolikor še niste člani Neformalne NVO mreže se lahko včlanite tako, da izpolnete priloženo pristopno izjavo, ki je dostopna s klikom TUKAJ.

Obvezne prijave na dogodek spodaj v PRIJAVNICI.

PRIJAVNICA

‹ nazaj