Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Dogodki

MREŽA NVO Bela krajina

MREŽA NVO Bela krajina

Četrtek, 4. 6. 2015, od 16. do 18. ure

Lokacija: sejna soba Občine Črnomelj

Organizator: Regijski NVO center

Vabljene vse nevladne organizacije iz območja Občin Črnomelj, Semič in Metlika ter drugih občin JV Slovenije. Obvezne prijave sprejemamo do torka, 2.6.2015, na prijavnici na dnu vabila.

Z namenom evidentiranja težav vseh NVO v regiji, aktivnega odzivanja na težave, povezovanja in mreženja, sodelovanja z namenom doseganja sistemskih sprememb ter krepitve NVO na vseh področjih vašega delovanja, mesečno sklicujemo sestanke članic Neformalne mreže nevladnih organizacij JV Slovenije, ki jo koordinira Regijski NVO center – stičišče za nevladne organizacije JV Slovenije.

Mreža NVO se redno mesečno sestaja in bo lokacijsko rotirala med Novim mestom, Črnomljem in Kočevjem. Način delovanja mreže je horizontalen, Regijski NVO center  kot koordinator mreže zagotavlja popolno podporo njenemu delovanju (prostor, obveščanje, informiranje, strokovna in tehnična pomoč).

Srečevanja so namenjena razpravi, informiranju in samoorganizaciji NVO pri reševanju lokalnih in regionalnih težav, ki pestijo nevladni sektor. Z vzpostavljanjem sodelovanja želimo spodbuditi zaupanje med NVO in skupno iskanje rešitev (prostor, financiranje, administrativne ovire, vplivanje na odločitve, povezovanje …), ki se neposredno nanašajo na vzpostavljanje boljših pogojev za delovanje NVO sektorja.

Stičišče opravlja tudi vlogo moderatorja, da boste lahko NVO  prihajale do skupnega sporazumnega konsenza in oblikovale sklepe skozi strukturirano razpravo. Na podlagi sklepa se bodo iskali najustreznejši načini za uresničitev skupnih ciljev, pri čemer bo mentorsko in svetovalno vlogo odigralo stičišče. Članice boste aktivno vključene v iskanje in pripravo rešitev ter v celoten proces, kar pomeni, da boste aktivno vplivale in soodločale o položaju NVO na lokalni in regionalni ravni.

V kolikor še niste člani Neformalne NVO mreže se lahko včlanite tako, da izpolnete priloženo pristopno izjavo, ki je dostopna s klikom TUKAJ.

PRIJAVNICA

‹ nazaj