Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Dogodki

Usposabljanje: Priložnosti medkulturnega sodelovanja

Usposabljanje: Priložnosti medkulturnega sodelovanja

Slovenska filantropija bo v torek, 13. 12. 2016, v Ljubljani izvedla usposabljanje na temo medkulturnega sodelovanja, ki je namenjeno vsem prostovoljcem, ki se odmikajo od stereotipov ter si prizadevajo za vključevanje ter odprto družbo, v kateri bodo posamezniki lahko iskali skupen cilj.

Na usposabljanju bodo udeleženci:
• osvetlili koncepte o pogledu na različne kulture (predsodki in stereotipi, (ne)obstoj ras, drugačnost in različnost, večkulturna in medkulturna družba...),
• ugotavljali, kaj spodbuja in kaj zavira integracijo tujcev in medkulturni dialog,
• raziskovali pomen in vpliv identitete, vrednot in prepričanj na vedenje posameznikov,
• spoznali in izkusili različne metode, primerne za delo v medkulturnih skupinah,
• odkrivali možne izvore konfliktov pri prostovoljskem delu z ljudmi iz različnih kultur ter iskali možnosti za reševanje le teh.

Prijavnico najdete na portalu Prostovoljstvo.org. Kotizacija.

‹ nazaj