Regijski NVO center

Dogodki

»Vključevanje civilne družbe v pripravo programov in vrednotenje učinkov CLLD – Razvoj, ki ga vodi skupnost«

Vabimo vas na pogovor z naslovom »Vključevanje civilne družbe v pripravo programov in vrednotenje učinkov CLLD – Razvoj, ki ga vodi skupnost«.

Pogovor bo razdeljen na dva dela: V prvem bo Kruno Karlovčec, SDE predstavil dokument "Vmesno vrednotenje bottom-up instrumentov evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020: uvajanje participativih evalvacijskih metod na primeru CLLD/Strategij lokalnega razvoja 2014-2020".

V drugem delu bodo predstavljeni vmesni rezultati »Analize vključevanja nevladnih organizacij v izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD)«. Analizo izvaja CNVOS, ki pa se je vabilu, da predstavi študijo, zavzeto izogibal, zato jo bo predstavil Bojan Radej, SDE. K udeležbi na dogodku bo vabljeno tudi ministrstvo, ki je zadolženo za spremljanje konkretne Analize CNVOS.

Kraj dogodka: Fakulteta za varnostne vede (UM), Kotnikova ulica 8, Ljubljana, Predavalnica 6/I nadstropje.

Kdaj: 12. December 2017, ob 14h-16h. Zaradi prostorskih omejitev nujno prosimo za prijavo udeležbe na info@sdeval.si ali bradej@gmail.com. V naprej hvala.

 

O DOGODKU:
"Vmesno vrednotenje bottom-up instrumentov evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020: uvajanje participativih evalvacijskih metod na primeru CLLD/Strategij lokalnega razvoja 2014-2020"
: 8. točka 15. člena Uredbe o izvajanju CLLD kot obvezno vsebino Strategije lokalnega razvoja za obdobje 2014-2020 določa opis sistema spremljanja in vrednotenja Strategij lokalnega razvoja (SLR), kjer je potrebno opredeliti teme in aktivnosti vrednotenja, način zbiranja podatkov, časovni okvir, človeške in finančne vire ter način upoštevanja priporočil vrednotenj. Lokalna akcijska skupina (LAS) mora vzpostaviti sistem spremljanja in vrednotenja in zagotoviti vse potrebne informacije, potrebne za omogočanje spremljanja in vrednotenja posameznega programa. LAS lahko to nalogo opravi tudi v sodelovanju z zunanjim neodvisnim svetovalcem ali jo v celoti prenese na zunanjega neodvisnega izvajalca. Udeleženci delavnice bodo imeli možnost pregleda in diskusije o participativnih konceptih vmesnega vrednotenja »bottom-up« instrumentov v evropski kohezijski politiki. Kot izhodišče bodo služile smernice European Evaluation Helpdesk for Rural Development iz leta 2017 z nazivom »Evaluation of Leader/CLLD«, kjer je na kratko predstavljen pristop participativnega vrednotenja. Delavnica je namenjena predvsem predstavnikom LAS ter drugim slušateljem, ki jih zanima participativno vrednotenje in koncept horizontalnega vrednotenja bottom-up vsebin.

»Analize vključevanja nevladnih organizacij v izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD)«; http://www.cnvos.si/article/id/15669/cid/74: Na Analizo smo postali pozorni zaradi nenavadnega povzetka vmesnih rezultatov, ki ga je CNVOS objavil na svoji spletni strani. Podrobnejši vpogled je pokazal na nekaj konvencionalnih napak (?) pri uporabi evalvacijskega orodja, zlasti glede mešanja pojmov med analizo in evalvacijo in glede neposredne uporabe ugotovitev, pridobljenih iz enega samega informacijskega vira.

 

Več informacij tukaj.

‹ nazaj