Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Dogodki

Posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030

Posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030

Torek, 4. 2. 2020, od 9.00 do 13.00
Razvojni center Novo mesto, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto

Ob 70.letnici Organizacije združenih narodov so se voditelji držav in vlad ter visoki predstavniki leta 2015 dogovorili o novih svetovnih ciljih trajnostnega razvoja. Gre za nabor univerzalnih splošnih in konkretnih ciljev, za uresničitev katerih so članice zedinile za leto 2030. Cilji so naravnani na doseganje trajnostnega razvoja, ki nikogar ne pušča ob strani, nekje zadaj. 

Republika Slovenija se je zavezala, da bo leta 2020 na Visokem političnem forumu za trajnostni razvoj na sedežu OZN predstavila svoj drugi nacionalni prostovoljni pregled doseganja ciljev trajnostnega razvoja. Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko bo koordinirala in vodila pripravo poročila, pri čemer je ključno sodelovanje vseh relevantnih ministrstev in ostalih lokalnih deležnikov. V ta namen bodo organizirani interaktivni posveti po razvojnih regijah, namenjeni razpravi o doseganju ciljev trajnostnega razvoja med lokalnimi in regionalnimi deležniki. Interaktivne posvete bo v sodelovanju s SVRK izvajala Sloga, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.

Interaktivni posvet v naši regiji bo tako potekal 4. 2. 2020, med 9. in 13. uro v Razvojnem centru Novo mesto. Na posvetu bo predstavljen napredek (ali nazadovanje) Slovenije po posameznih ciljih trajnostnega razvoja. temu bo sledil vključujoč. interaktivni del, v okviru katerega se bo raziskalo ključne izzive, priložnosti in primere dobrih praks trajnostnega razvoja v našem lokalnem okolju. Razprava bo potekala tako, da bo vsak lahko prispeval svoje mnenje, pri čemer bo profesionalno moderatorsko in ciljno usmerjena. 

Priporočila, ki bodo rezultat tovrstnih posvetov na regionalni ravni, bodo vključena v nacionalni prostovoljni pregled doseganja ciljev trajnostnega razvoja, prav tako pa bodo posredovana tudi resornim ministrstvom.

Vsem prijaviteljem bodo izhodiščna gradiva posredovana 31. januarja 2020. 

Svojo prisotnost potrdite do 30. januarja 2020 na elektronski naslov: kaja.primorac@gov.si. Na ta naslov ali na telefonsko številko 01 400 35 54 se lahko obrnete tudi v primeru morebitnih vprašanj. 

 

‹ nazaj