Regijski NVO center

Dogodki

BOLJŠI JUTRI, ''BETTER TOMORROW''

 

Pred kratkim smo začeli z novim Erasmus+ projektom, in sicer namenjenim Romom. 

Projekt „Boljši jutri“ razvijajo partnerji iz petih evropskih držav (Hrvaška, Italija, Slovenija in Srbija), ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih in Romov, da bi omogočili pridobitev
znanja in spretnosti za vključevanje v lokalno skupnost s končnim rezultatom zaposlitve. Analiza je pokazala, da je težava domačih držav pomanjkanje večjezičnosti
učne vsebine v izobraževalnih ustanovah za poučevanje Romov Strateško partnerstvo in analiza potreb skozi projekt bodo ustvarile inovativne spletne učne vsebine
jezika za zaposlitev Romov.
Rezultat projekta bo inovativna spletna platforma z moduli, ki bodo imeli na eni strani vsebino v romščini, na drugi strani pa v hrvaški, slovenski, srbski, italijanski in
v angleščini.
Cilj projekta je zagotoviti inovativne metode in vsebine za poučevanje Romov na področju dviga jezikovnih kompetenc. Inovacije dosežemo z večjezično spletno platformo in
multimedijske vsebine, ki bodo nastale s sodelovanjem vseh partnerjev v projektu.
Na ravni EU izobraževanje izstopa kot glavno gonilo družbe in inovacij ter razvoja, kar je prepoznano v strategiji EU 2020, ter razvoj te platforme in uporaba tehnologije v ta namen
učenja in vključevanja, Romom omogoča, da okrepijo svoje spretnosti za dostop do trga dela in tako prispevajo k njihovi socialni in ekonomski moči, kar bo povzročilo
pozitivne učinke na celotno družbo z znižanjem stopnje brezposelnost

Projekt „Better Tomorrow“, oz. Boljši jutri, razvijajo partnerji iz štirih evropskih držav (Hrvaška, Italija, Slovenija in Srbija), ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih in Romov, da bi omogočili pridobitev znanja in spretnosti za vključevanje v lokalno skupnost s končnim rezultatom zaposlitve.

Analiza je pokazala, da je težava v pomanjkanju večjezičnosti učne vsebine v izobraževalnih ustanovah za poučevanje Romov. Strateško partnerstvo in analiza potreb skozi projekt bodo ustvarile inovativne spletne učne vsebine, ki bodo pripomogle k boljši zaposljivosti Romov.

Rezultat projekta bo inovativna spletna platforma z moduli, ki bodo vključevali na eni strani vsebino v romščini, na drugi strani pa v hrvaščinii, slovenščini, srbščini, italijanščini in v angleščini.

Cilj projekta je zagotoviti inovativne metode in vsebine za poučevanje Romov na področju jezikovnih kompetenc. Inovacije bomo dosegli z večjezično spletno platformo in multimedijskimi vsebinami, ki bodo nastale s sodelovanjem vseh partnerjev v projektu.

Razvoj te platforme in uporaba tehnologije v ta namen učenja in vključevanja, bo omogočila Romom, da okrepijo svoje spretnosti za dostop do trga dela in tako prispevajo k njihovi socialni in ekonomski moči, kar pomeni pozitivne učinke na celotno družbo z znižanjem stopnje brezposelnosti.

‹ nazaj