Regijski NVO center

Dogodki

Prošnja za podporo pri izvajanju projekta Regijski NVO center

Spoštovani!

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je nevladna, neprofitna in humanitarna organizacija, ki je v minulem letu s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada postala informacijsko in podporno stičišče nevladnih organizacij za regijo Jugovzhodna Slovenija. Uspešno smo vzpostavili Regijski NVO center, katerega poslanstvo je prispevek k boljši prepoznavnosti, usposobljenosti in razvoju nevladnih organizacij v regiji, ki jo sestavlja sest upravnih enot (Novo mesto, Trebnje, Črnomelj, Metlika, Kočevje, Ribnica).

Rezultati so zelo spodbudni. Od okoli 1400 nevladnih organizacij, ki so registrirane v regiji, smo vzpostavili stik z okoli 600 aktivnimi in jih vključili v svojo mrežo obveščanja.
Za potrebe informiranja smo vzpostavili dnevno ažurirani spletni portal nevladnik.info z različnimi obvestili in bazami podatkov, vsak teden organizacije prejmejo tudi tedenske pakete e-novic. Dvajsetim organizacijam smo izdelali predstavitveno spletno stran, v tisku je tudi priročnik z vsemi potrebnimi informacijami o vzpostavitvi in vodenju nevladne organizacije.
Vsem organizacijam je bilo v okviru izobraževanja na voljo 15 različnih delavnic in predavanj (retorika, odnosi z mediji, itd.), 24 delavnic računalniškega opismenjevanja, v okviru svetovalne dejavnosti pa 80 ur pravnega in finančnega svetovanja ter 360 ur svetovanj in tehnične pomoči v zvezi z javnimi razpisi.
Za boljše mreženje med organizacijami smo vzpostavili 5 informacijskih točk v Trebnjem, Ribnici, Črnomlju, Metliki in Kočevju, okoli 120 organizacij pa se je osebno srečalo na dveh Bazarjih nevladnih organizacij v Novem mestu in v Metliki.
O vseh dejavnostih smo redno obveščali medije, izdali smo promocijsko zloženko, na radijski postaji Studio D pa se je predvajalo 7 oddaj o nevladnem sektorju.

Regijski NVO center se je izkazal kot uspešna oblika krepitve nevladnega sektorja, zato se letos ponovno prijavljamo na javni razpis Ministrstva za javno upravo za sofinanciranje projektov horizontalnih mrežnih NVO in regionalnih NVO stičišč. Kot obvezno prilogo pri prijavi potrebujemo tudi izraz podpore lokalnih/regionalnih nevladnih organizacij, kot je vaša, s čimer bo društvo uradno potrdilo svoje rezultate.

Vaše podpore bomo zelo veseli, izrazite pa jo tako, da izpolnite priloženo tabelo (podatke lahko vnašate računalniško ali ročno), vključno s podpisom in žigom. Ne pozabite na rubriko s praznim prostorom za vaša pričakovanja!
Izpolnjen obrazec nam vrnite po pošti najkasneje do četrtka, 23. oktobra, na naslov:
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Rozmanova ulica 30, 8000 Novo mesto.

Hvala in lep pozdrav,

Bojan Božič
predsednik

 

Dokumenti

‹ nazaj