Regijski NVO center

e-Knjižnica

Pridobitev javnega interesa na področju športa

sreda, 12.3.2014

Za pridobitev statusa v javnem interesu na področju športa potrebujete priložiti sledeče:

- pisno vlogo (v vlogi je potrebno navesti, da prosite za javni interes na področju športa, da je pretežni del dejavnosti društva na področju športa, cilje delovanja društva, na kakšen način deluje društvo, če izvaja kakšne posebne programe, delavnice s tega področja ali prireja kakšne prireditve, kaj društvo spodbuja s svojim delom oziroma kaj promovira). V čisto zadnjem odstavku pa napišete še priloge, ki bodo priložene k vlogi.

- Izjavo k vlogi za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa (ki je priložena v priponki)

- Poročilo o delu društva za leto 2012 (ki je priloženo v priponki)

- Poročilo o delu društva za leto 2013 (ki je priloženo v priponki)

- Program dela društva za leto 2014 (ki je priloženo v priponki)

Več informacij o pridobitvi statusa v javnem interesu na področju socialnega varstva dobite na tej povezavi.

Dokumenti

‹ nazaj